Dotacje

Wsparcie doradcze dla rozwoju
Cineline Spółka Cywilna

Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu
Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP

Usługa zdalnej dystrybucji materiałów cyfrowych dla kin partnerskich – CineLine s.c.

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Dotacje UE